TSXETZ410 – TSXETZ 410 – TSX ETZ410 TELEMECANIQUE MICRO

TSXETZ410 TELEMECANIQUE MICRO

TCP/IP MOD.

PV : 09
RL : 08
SV : 1.8

TER
RS485
10/100 Base T
RS232
24VDC

TSXETZ410 TELEMECANIQUE MICRO

TCP/IP MOD.

PV : 09
RL : 08
SV : 1.8

TER
RS485
10/100 Base T
RS232
24VDC